Zakres Usług Prawnych

Kancelaria udziela porad prawnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, m.in. w następujących sprawach:

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zapewniamy obsługę prawną w postępowaniach zmierzających do odzyskania należności przez naszych Klientów poprzez:

1. przygotowywanie postanowień umownych, mających na celu zabezpieczenie interesu Klienta lub skrócenie ewentualnego postępowania sądowego,
2. prowadzenie rozmów zmierzających do zawarcia ugody,
3. przeprowadzanie postępowań zabezpieczających,
4. zastępowanie klienta w postępowaniach sądowych,
5. nadzorowanie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

II. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami, organami administracji publicznej i urzędami, w tym przed:

1. sądami powszechnymi,
2. Sądem Najwyższym,
3. Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, 4. Naczelnym Sądem
Administracyjnym.

III. PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Kancelaria zapewnia:

1. pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych, a także fundacji i stowarzyszeń (m. in.: sporządzanie umów i statutów spółek, wniosków rejestrowych, a także regulaminów organów)
2. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców poprzez przygotowywanie stosownych uchwał organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji, negocjowanie, sporządzanie i
weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek, organizowanie walnych zgromadzeń itp.
3. udzielanie porad prawnych we wszelkich sprawach związanych z bieżącą działalnością.

IV. PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Kancelaria zapewnia doradztwo oraz reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach:

1. prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
2 rodzinnych i opiekuńczych: np. o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, itp.
3. o podział majątku małżeńskiego,
4. o stwierdzenie nabycia spadków, dział spadku, 5. prawa zobowiązań (np. zadośćuczynienie, odszkodowanie)

PORADY PRAWNE

Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia doradztwo z wielu dziedzin prawa oraz reprezentację w przypadku spraw sądowych w takich dziedzinach prawa jak:

. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
. prawo budowlane,
. prawo wykroczeń,
. prawo zamówień publicznych.

Ponadto Kancelaria współpracując z licencjonowanym biurem rachunkowym zapewnia pełną obsługę księgową oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów rachunkowych i podatkowych.

 

 

 

Strona główna | O kancelarii | Zakres usług | Wynagrodzenie | Zaufali nam | Kontakt


Główny zasięg działania Kancelarii Prawnej to Gostyń i okolice:
Leszno - 30 km, Śrem - 28 km, Krotoszyn - 52 km, Kościan - 39 km, Jarocin - 39 km, Poniec - 21 km, Rawicz - 34 km